Alzheimer Araştırması, Hastalık Gelişiminde Tau Proteininin Rolünü Ortaya Çıkardı, Yeni Tedavi Hedefi Sağlayabilir

Mevcut Alzheimer hastalığının malum bir tedavisi yada etkili tedavisi yoktur. Yakın tarihindeki bir emek harcama, ilerleyici nörodejeneratif bozukluğun beyinde iyi mi ortaya çıkmış olduğu mevzusundaki anlayışımızdaki boşlukları doldurmaya çalışıyor. Flinders Üniversitesi’nin yapmış olduğu bir araştırmaya gore, Alzheimer hastalığının gelişiminde tehlikeli sonuç bir unsur olan tau adında olan bir protein, normalden hastalık durumuna dönüşüyor. Araştırma bununla birlikte bu keşfin terapötik bir hedefe iyi mi ulaşabileceğini de gösteriyor. Science Advances dergisinde gösterilen ekibin bulguları, tau dönüşüm sürecinin gerçekleşmesini önlemek, böylece tau’yu sıhhatli bir durumda tutmak ve beyin hücreleri üstündeki toksik etkilerden kaçınmak için ümit veriyor.” Amiloid-beta adında olan minik bir peptidin yanı sıra, tau proteini Alzheimer hastalığında merkezi bir faktördür. Tau, beyin hücreleri üstündeki toksik etkisinde bırakır için gereklidir ve sonrasında bellek işlevinin bozulmasına niçin olur” diyor kıdemli araştırma yazarı Dr. Arne Ittner, Kıdemli Araştırma Flinders Sıhhat ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nde Nörobilim uzmanı.Alzheimer hastalığının gelişimi esnasında, tau beyin hücrelerinin içindeki birikintilerde birikir. Bu süreç esnasında, tau molekülü içinde birçok değişik pozisyonda fazlaca sayıda minik değişim taşıyan tau’dan oluşan çeşitli birikintiler ile tau büyük seviyede değiştirilir. fazlaca modifiye aşaması Yeni emek harcama, bu gizemin bir kısmını çözdü ve tau’nun iyi mi aşamalı olarak değiştirildiğini açıklamak için yeni bir mekanizma sağlıyor. Emek harcama, tau’daki belirli bir noktadaki bir değişikliğin başka bir noktanın değiştirilmesini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağına yanıt vermek için yola çıktı. Ekip, tau ve öteki proteinlerde, tau’da değişimler gerçekleştiren enzimler olan tau ve protein kinazlar arasındaki ilişkiye odaklandı.” Kristie Stefanoska, Flinders Üniversitesi Demans Araştırma Görevlisi, çalışmanın baş yazarı Dr. ile adım atar. Araştırmacılar, Alzheimer hastalarının beyinlerinde tau’da görülen en bolca değişiklik türüne odaklanarak, tau’da 20’ye kadar değişik değişikliği ve 12 enzimi içeren büyük bir gözlem yaptılar. Emek harcama, tau’da bir değişikliğin bulunduğunu keşfetti. başka bir değişikliğin getirilmesini kolaylaştırır, ek olarak bir çok vakit sonraki değişimleri yöneten belirli noktalar olarak tau’daki “ana siteleri” tanımlayabildi. Dr Ittner, “Bu ana siteleri değiştirerek, tau içindeki öteki birçok noktada değişim yapmayı başardık, bu da Alzheimer hastalarının beyinlerinde görülen benzer bir duruma yol açtı” diyor. ana bölgelerin, bellek fonksiyonunu iyileştirmek amacıyla Alzheimer’daki tau’nun toksik özelliklerini azaltmak için hedeflenip hedeflenemeyeceği. Mevcut çalışmada, hem amiloid hem de tau’ya haiz fareler kullanıldı ve bellek açıkları da dahil olmak suretiyle Alzheimer benzeri semptomlar geliştirdi. Araştırmacılar, tau’nun düzgüsel versiyonuna haiz farelere kıyasla, tanımlanmış ana bölgelerden yoksun bir tau versiyonuna haiz olduklarında farelerin bellek açıkları geliştirmediğini buldular. Stefanoska, “Bu yeni konseptin terapötik potansiyele haiz bulunduğunu gösterdik, sadece bu ana bölgelerin sıhhat ve hastalıktaki rolünü idrak etmek için gelecekteki çalışmalara gerekseme var” diyor Dr. tau’daki ilk değişikliği tüm protein süresince fazlaca bölgeli modifikasyonla ilişkilendiren ilk emek harcama.” Yazarlar, yeni mekanizmanın ve merkezindeki ana bölgelerin, Parkinson dahil tau’nun dahil olduğu bir takım nörolojik bozukluk için geçerli olabileceğini söylüyorlar. Hastalık, sarsıntının niçin olduğu kronik beyin hasarı ve nüzul.” Bu hastalıklarda tau’nun ana bölgelerindeki değişimleri yavaşlatmak, tau toksisitesi ve bunama üstünde fren yapabilir” diyor Dr Ittner. ew mekanizması, ilk etapta Alzheimer hastalığında niçin kapsamlı tau modifikasyonu bulunduğunu anlamamıza destek sunar. Bu, araştırmacılara ve klinisyenlere daha iyi ve daha erken teşhis için araçlar tasarlamada destek olacaktır.”

Teknoloji Haberleri