Kanser tedavisinde ve takibinde güncel gelişmeler ümit veriyor

25.07.2022 10:28 Haber Deposu: İHA Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Ahmet Özveren genetik analizlerdeki duyarlılık ve seçiciliğin artması ile beraber kanser tedavisinde ve takibinde güncel gelişmelerin ümit verdiğini kaydetti. Dolaşımdaki tümör hücresinin tespit yönteminin koruyucu kemoterapi kararını vermede belirleyici bulunduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özveren, “Uzun senelerdir erken evre (evre 1-2-3) kanser tanısı alan ve küratif cerrahi Hastalığın tamamen, geride sekel kalmayacak şekilde, tedavi edilmesi, operasyon geçiren hastalarda koruyucu kemoterapi verip vermeme sonucu tümör dokusunun patolojik analizine, hastalığın evresine, hastanın yaşı ve performansına nazaran veriliyordu. Sadece bu verilere dayanan tedavi kararları kimi zaman gereksiz kemoterapi vermeye, kimi zaman de hakikaten koruyucu tedavi alması ihtiyaç duyulan hastaları doğru seçememeye yol açmaktaydı.
Dolaşımda tümör hücresi yada dolaşımda tümör DNA’sı tespiti ile beraber hastalarda oldukca daha yüksek duyarlılıkta tedavi kararları verilecek benzer biçimde gözüküyor. Meydana getirilen klinik araştırmalarda bilhassa akciğer, meme, kolorektal kanserler ve mesane kanserinde dolaşımda tümör hücresi bulunanların bulunmayanlara nazaran anlamlı derecede yüksek nüks riski olduğu tespit edildi. Böylece bu yöntemin koruyucu kemoterapi sonucu vermede etkinliği ile ilgili emekler yürütülmeye başlandı. Bir tek erken evre hastalıkta tedavi sonucu vermenin haricinde ileri evre hastalıkta ise uygulanan terapinin etkinliğinin değerlendirilmesinde belli aralıklarla dolaşımdaki tümör yüküne bakılarak tedavi yanıtı ile ilgili oldukca daha destekleyici sonuçlar alınabildiği göze çarpmaktadır” diye konuştu. Öte taraftan Şehir Onkoloji Merkezi’nde bazı hastalarda bu yöntemi kullanarak takip ve tedavilerini sürdürdüklerini belirten Onkolog Özveren, “Hemen hemen internasyonal kılavuzlarda net olarak yerini almamış olsa da tedavi sonucu ve takipte bu yöntemin kısa sürede çığır açacağını düşünüyoruz. Bu testlerin şu andaki dezavantajı ise sigorta kurumlarının kontrol ücretini karşılamaması ve kur bazlı maliyetleridir” dedi.

Son Dakika Haberler

Related Posts