Sıcakların artması akrep sokma riskini de bununla beraber getiriyor

30.07.2022 21:47 Haber Deposu: DHA Sıcaklar, açık alanlarda daha çok bulunma şeklinde birçok etken akrep sokmaları sebebiyle acil servislere meydana getirilen başvuruların artmasına niçin oluyor. Acil Tıp Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Ferudun Çelikmen, akrep sokmalarının nadiren yaşam kaybıyla sonuçlandığı ve bu durumun genel anlamda 6 yaş altında çocuklar, düşkün yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda görüldüğünü söylemiş oldu. Akrep sokması vakalarının bilhassa yazları ülke genelinde, cenup, doğu ve cenup doğu bölgemizde ise derhal tüm mevsimler de çoğunlukla acil servislere gelmelerine niçin olacağını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Acil Tıp Uzm. Dr. Öğr. Gör. Ferudun Çelikmen, akrep sokmalarının nadiren ciddi duruma niçin olabildiğini belirtti. Bununla beraber bilhassa kalbi etkileyen durumlar açısından bazı akrep türlerin sokmaları sonucunda yaşamsal ehemmiyet taşıyan sonuçlar doğabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Ü. Çelikmen, “Nadiren de olsa görülebilecek yaşam kayıpları, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve 6 yaş altı çocuklar şeklinde riskli grupta gözleniyor” dedi.
EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİ YANMA ŞEKLİNDE AĞRI Akrep sokması durumunda ortaya çıkacak emarelerle ilgili de informasyon veren Dr. Öğr. Ü. Ferudun Çelikmen, mevzuyla ilgili şu detayları verdi: “Akrep sokması sonrasında bölgesel olarak ısırılan bölgede ağrı, yanma, sık olmasa da uyuşukluk hissi oluşabilir. En sık rastlanan emare genel anlamda yanma şeklinde ağrıdır. Kısmi olarak sokulan yerde ve çevresinde olabileceği şeklinde bazı akrep türlerinin sokmalarında uzuv dışına taşan, tüm vücuda yayılabilen ağrı oluşabilir. Ağrı çoğu zaman birkaç saat içinde en üst düzeye ulaşır, nadiren 24-48 saat sürer.” Akrep sokması sonrasında emme, kesme, ateşe tutma şeklinde yanlışlardan kaçınmak icap ettiğini özetleyen Dr. Öğr. Ü. Çelikmen, “Akrep kuyruğundaki iğneyi batırıp zehrini enjekte eder. Akrep iğnesini batırdığında zehrinin tamamını zerk etmez. Bundan dolayı ülkemizdeki akrep sokmalarının büyük kısmı yaşamsal sonuçlara niçin olmaz” diye konuştu.
VÜCUTTA OLUŞAN REAKSİYON KALBİ ETKİLEYEBİLİR
Akrep sokması sebebiyle acil servise başvuran hastaların bölgesel ve tüm vücudu etkileyen bulgular yönünden detaylı bir şekilde değerlendirilmesi icap ettiğinin altını çizen Dr. Öğr. Gör. Ferudun Çelikmen, akrep zehrinin vücutta oluşturduğu tepki sonucu ciddi kalp etkilenmesine yol açabileceğine dikkat çekti. Dr. Öğr. Ü. Ferudun Çelikmen, hastalara uygulanması ihtiyaç duyulan tedavi yaklaşımı mevzusunda şunları söyledi: “Acil servise akrep sokması sebebiyle başvuran tüm hastalarda, sokulan bölgenin, kalp hizasının altında tutulması, zehrin yayılmaması için hareket kısıtlaması, sokulan bölgeye soğuk uygulama yapılması ve iğne deliğinin ovalanmadan antiseptik sıvılarla bastırmadan silinmesi, tetanoz aşısı yapılması ilk plandaki uygulanmalardır. Peşinden ileri tedaviler için evreleme yapılmalı.”
AKREP SOKMASININ EVRELERİNE GÖRE TEDAVİ BELİRLENİR
Akrep sokmalarında şikâyetlere bakılırsa belirlenen evrenin tedavinin gidişatını etkilediğini özetleyen Dr. Öğr. Ü. Ferudun Çelikmen mevzuyla ilgili şu detayları verdi: “Evre 1’de ısırılan bölgede hafifçe ağrı oluşumunun haricinde yaygın bir emare yoktur. Evre 2’de ise ağrı oldukca şiddetlidir ve sokulan uzvun dışına taşmıştır ve dokunulduğunda şiddetli ağrı hissi vardır. Yaygın sinir-kas bulguları, uzuvda atma şeklinde kasılma, istemsiz titreme, bulanık görme, göz hareketlerinde bozukluk, aşırı salya-tükürük çıkarma, kaslarda titreme, yutma güçlüğü şeklinde beyine giden sinirlerin etkilendiğini gösteren bulgular ve gerilim düşüklüğü ise evre 3’ü tanımlar. Akrep sokması sonrasında tüm vücuda yayılan kas krampları, sinir tutulumuna bağlı uyuşma ve his kaybı, kalp krizi, akciğerlerde sıvı toplanması ve şok yaşanmışsa durumun 4. evreye geldiğini gösterir. Genel olarak, evre 1’de hastaya akrep serumu uygulanmaz. Evre 2 de bir doz, evre 2-3 te 1-2 doz uygulanabilir. Tüm hastalar acil gözlemde minimum 6 saat takip edilmeli, yaygın bulgusu olan hastalar hastaneye yatırılmalıdır. Hastalar bilhassa kalp etkilenmesi yönünden mutlak izlenmeli, EKG takipleri yapılmalı. Bildirilmiş vakalarda ölümlerin bir çok 6 yaş altında görüldüğünden, 6 yaşın altındaki tüm akrep sokmalarına akrep serumu uygulaması önerilmektedir. 65 yaş üstü hastalarda eğer şeker, gerilim, astım-allerji şeklinde bilindik başka durumlar var ise, zehirlenme emareleri daha şiddetli yaşanabileceği de unutulmamalı.”

Son Dakika Haberler