Telekom Departmanı, CAG Tarafınca Tutsak Kullanıcılar İçin Spektrum Üstünden Fiyatlandırma Mekanizması Tarafınca Çekildi: Ayrıntılar

Denetçi ve Genel Denetçi (CAG), esir kullanıcılar için spektrum atama politikasını tamamlamadığı için telekom departmanını görevden aldı ve yönetimsel olarak tutsak kullanıcılar için spektrum fiyatı incelemesinin olmadığını işaretledi. CAG, ‘Devlet dairelerine/kurumlarına yönetimsel olarak atanan spektrum yönetimi’ başlıklı raporunda, Telekom Departmanından (DoT) tutsak kullanıcıları bakanlıkları, departmanları ve ajansları teşvik etmek ve sürdürmek için spektrum fiyatlandırma mekanizmasını gözden geçirmesini istedi. CAG Pazartesi günü Parlamento’da sunulan bir raporda, spektrum yönetimi disiplini “Çeşitli spektrum bantlarının özelliklerine ve kullanımına bağlı olarak değişik fiyatlandırmayı düşünebilirler” dedi. referans, devlet daireleri de dahil olmak suretiyle durağan(durgun) kullanımlar için spektrum tahsisi yöntemiyle ilgili olarak, bakanlık, Dijital İletişim Komisyonu’nun onayı ile durağan(durgun) kullanımlar/öteki ticari hizmetler için spektrum tahsisi ve tahsisi politikasını tamamlamamıştır. DCC, telekom politikası formülasyonu için apeks gövdesi.”DoT, esir kullanıcılar için atanan spektrum fiyatlandırmasını da gözden geçirmemişti. administr CAG raporunda, 2012’den bu yana formül bazında, bir Komite 2013’te fiyatlandırma politikasının periyodik olarak gözden geçirilmesini tavsiye etmesine karşın,” dedi. Kullanıcılara atanan çeşitli spektrum bantlarının özelliklerine ve kullanımına bağlı olarak spektrum için değişik bir fiyatlandırma yoktu “DoT, NDCP 2018’de (Ulusal Dijital İletişim Politikası) meydana getirilen açıklamalara uygun olarak tutsak kullanıcılar/öteki ticari kullanımlar için spektrum tahsisi ve tahsisi hakkında bir siyaset geliştirebilir ve spektrumun devlet dairelerine/kurumlarına tahsisinde adhocizme son verebilir, Raporda, DoT’nin spektrum planlama, kullanılabilirlik, tahsisler, atamalar ve fiyatlandırmanın periyodik olarak gözden geçirilmesi için tüm paydaşları içeren kalıcı bir kurulum oluşturması önerildi. Bu, Hindistan’da spektrumun verimli yönetimi ve optimum kullanımı için kararları hızlandıracaktır.” Ek olarak, Devlet kullanıcı departmanları ve ajansları tarafınca kullanılan gerçek spektrumun ayrıntılarını almak için DoT’de bir MIS’nin (yönetim data sistemi) yerleştirilmesini sağlayabilirler. CAG önerdi. DoT, tüm departmanlarla istişare halinde, emek verme gruplarının tavsiyelerinin sonuçlandırılması ve spektrumun tekrardan atanması, tekrardan tahsisi ve tekrardan düzenlenmesi için Sekreterler Komitesi kararlarının sonuçlandırılması için proaktif önlemler almalıdır.” NDCP 2018 uyarınca, DoT 1427-1500 MHz ve 2300-2400 MHz bantlarındaki kullanıcılar için yedek bantlarda spektrum sağlamak, 2100 MHz’de uyumlaştırma emek vermesi, IMT (Internasyonal Mobil Telekomünikasyon) için tanımlandığı benzer biçimde 700 MHz bandında spektrum paylaşımı sağlamak için Devlet kullanıcılarıyla koordine edebilir. Spektrumun ticari kullanımı için bir kapsamı var” dedi. DoT ve Demiryolları, LTE’nin (Uzun Vadeli Evrim) tamamlanmasını izlemelidir. Demiryolları, kendileri tarafınca kullanılan 900 MHz bandındaki spektrumu boşaltmak ve ticari kullanım için uygun hale getirmek için 700 MHz bandında temelli ağ projesi. Uzay Departmanı (DOS) ve DoT, her iki hizmetin de mühim frekans bantlarında bir arada bulunabileceği şekilde uygun bir teknoloji çözümü belirlemek için beraber çalışmalıdır. Alan kişi Departmanları ve öteki potansiyel kullanıcılar, spektrum kaynaklarının kullanılmamasını en aza indirgemek için uydu kapasitesini planlamadan ve başlatmadan ilkin erken bir aşamada,” dedi. Spektrumun tüm bantlarda, bilhassa IMT bantlarında ve atanan radyo dalgalarının optimum ve verimli kullanımını sağlamak için uydu bant genişliğinde kullanılması. Raporda, Kurumsal Infocom düzeyinde spektruma kolay erişim ve değerlendirme için ortak bir platformda mevcut” dedi. İçişleri Bakanlığı, merkezi silahlı polis güçleri içinde spektrum yönetimi için bir siyaset tasarlamalı. ONGC ve GAIL benzer biçimde kamu sektörü teşebbüslerinin atanan spektrumu optimum ve verimli bir halde kullanmasını ve kullanılmayan frekansları teslim etmesini sağlamak.

Teknoloji Haberleri

Related Posts